ปศุสัตว์สุพรรณฯ รับมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2567

คลังเสบียงสัตว์

        วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมกับ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ลงพื้นที่รับมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี จำนวน 250 ฟ่อน (5,000 กิโลกรัม) เพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำตำบลศาลาขาว นำไปบริหารจัดการต่อไป ณ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลศาลาขาว ตั้งอยู่เลขที่ 271/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์