โครงการความร่วมมือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ อ.อู่ทอง 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

        วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ดำเนินการโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าของสัตว์ มีสุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จำนวน 584 ตัว ในเขตพื้นที่หมู่ 1, 2, 9 และหมู่ 13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง