โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

        วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกร่าง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

          ผลการปฏิบัติงาน
          ผ่าตัดทำหมันให้กับ สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ตัว แบ่งเป็น
          สุนัข เพศผู้ 2 ตัว
          เพศเมีย 7 ตัว
          แมว เพศผู้ 11 ตัว
          เพศเมีย 30 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์