โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช 

จังหวัดเคลื่อนที่

        วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหัวเขา หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันให้กับ สุนัข - แมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ตัว แบ่งเป็นสุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 3 ตัว แมว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช