ปศอ.หนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง 

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

        วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ ดังนี้
          1. สนามชนไก่ทะเลเพลาะ เลขที่ 15 ม.3 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
          2. โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ