ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง และอ.เดิมบางนางบวช

ตรวจประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

          วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมตรวจประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ช่วงเช้า ณ ลุงเชาว์ฟาร์ม ของนายเรวัต วัชราไทย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และช่วงบ่าย ณ ฟาร์มของ ด.ต.สมถวิล นรสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์