ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมบูรณาการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าระหัด ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดคันทดและวัดโพธิ์คอย ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 30 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 30 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี