โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

เฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดสด (whole blood) จำนวน 5 ตัวอย่าง พร้อมมอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง