ตรวจติดตามกระบือพระราชทานและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจติดตามโคกระบือพระราชทาน

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกตรวจติดตามเกษตรกรที่ได้รับกระบือพระราชทาน จำนวน 2 ตัว ในพื้นที่ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์