ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์และให้โครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) ในพื้นที่ ต.ศรีสำราญ, ต.ทุ่งคอก, ต.บางตาเถร, ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 6 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง