ตรวจประเมินขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

          วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร เกื้อหนุนฟาร์ม หมู่ 3 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง