ปศุสัตว์อู่ทอง ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีโคป่วยหลังจากกินข้าวโพด

สอบสวนโรค

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบสวนโรคเบื้องต้น พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรค กรณีโคเนื้อแสดงอาการป่วยหลังจากกินข้าวโพด เบื้องต้นคาดว่ามีสาเหตุมาจากยาฆ่าแมลง ในเขตพื้นที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง