ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) และตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

         วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) และตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ทำไมฟาร์ม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์