โครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

         วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 2 รายและเลี้ยงแพะ จำนวน 1 ราย ในโครงการส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรมีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดยได้ให้ความรู้เรื่องการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดตรงตามระยะเวลา มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดยาถ่ายพยาธิ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช