ตรวจติดตามกระบือพระราชทานและให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ อ.สามชุก

ตรวจติดตามโคกระบือพระราชทาน

         วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ออกตรวจติดตามเกษตรกรที่ได้รับกระบือพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ตัว ในพื้นที่ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก