ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย พื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจรับรองฟาร์มสุกร

         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 1 ฟาร์ม ที่ลัดดาฟาร์ม เลขที่ 211 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์