แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์กระบือทรงไถ่ชีวิต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก โดยใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับกระบือทรงไถ่ชีวิต จำนวน 2 ตัว ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง