ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจสถานที่สนามชนไก่ ประจำปี 2567 พื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.ศรีประจันต์

ตรวจสนามซ้อมชนไก่

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่สนามชนไก่ ดำเนินการตรวจสถานที่ที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นชนไก่ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นชนไก่ จำนวน 3 สนาม ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์