กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในโคเนื้อและกระบือ ปีงบประมาณ 2567

เก็บตัวอย่าง serum

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อ จำนวน 5 ตัวอย่าง ณ ฟาร์มนายบุญเกื้อ ศรีเพ็ชร บ้านเลขที่ 75 หมู่ 4 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี เพื่อตรวจหาโรคบรูเซลลาต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง