ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ตรวจรับรองสถานที่กักกันสัตว์

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ออกตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน เพื่อการนำออกนอกราชอาณาจักร ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ มั่นซื่อตรงดีฟาร์ม 2 เลขที่ 99/7 หมู่ 5 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ