ตรวจติดตามกระบือทรงไถ่ชีวิต โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจติดตามกระบือทรงไถ่ชีวิต

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจติดตามกระบือทรงไถ่ชีวิต จำนวน 2 ตัว พร้อมตรวจระบบสืบพันธุ์ให้กับเกษตรกร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา พ่อค้า ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการฟาร์มให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เกษตรกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง