คัดเลือกจุดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่ อ.สามชุก

คัดเลือกคลังเสบียงสัตว์

         วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ลงพื้นที่ร่วมคัดเลือกจุดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์