พิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

มอบโคพระราชทาน

         วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโคพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดหาโคสำหรับนำมาปล่อยไถ่ชีวิตจำนวน 1 คู่ เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว โคเพศเมีย 1 ตัว นำไปมอบให้แก่นายมานะ สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 267 หมู่ 9 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์