โครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ ต.ดอนปรู และ ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

เฝ้าระวังโรคบรูเซลลา

         วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเลือกฟาร์มแพะและแกะในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดทุกตัวในฝูงที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เกษตรกรจำนวน 2 ราย 2 ฟาร์ม​​ จำนวนแพะและแกะทั้งหมด 20 ตัว โดยแบ่งออกเป็น แพะ 1 ราย จำนวน 10 ตัว แกะ 1 ราย จำนวน 10 ตัว ในพื้นที่ตำบลดอนปรูและตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการทำความสะอาดโรงเรือน มอบน้ำยาฆ่าเชื้อและแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกร 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์