โครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ ต.วังลึก อ.สามชุก

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

         วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์มีการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ GFM ในพื้นที่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก