คัดเลือกจุดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567

คัดเลือกคลังเสบียงสัตว์

         วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมคัดเลือกจุดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านเลขที่ 271/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์