ประเมินศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

ประเมินศูนย์เรียนรู้

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับจังหวัด โดยมี นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจประเมิน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ “ไร่จอมยุทธ์” หมู่ 6 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ นายอำเภอสองพี่น้อง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์