โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดเคลื่อนที่

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ออกหน่วยให้บริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโพธิ์ลังกา หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี บริการให้คำแนะการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว มีผู้มาใช้บริการ 25 ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 24 ตัว โดยมี นายดรณ์ สมิตเกษตริน รองผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์