โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ 2567 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดสด (whole blood) จำนวน 5 ตัวอย่าง พร้อมมอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง