โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สถานีอนามัยตำบลหนองเสือเต้น ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

          ผลการปฏิบัติงาน
          ผ่าตัดทำหมันให้กับ สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ตัว แบ่งเป็นสุนัข เพศผู้ 8 ตัว แมว เพศผู้ 17 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ