ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

         วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกร ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง