ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ประจำปีงบประมาณ 2567

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซิเมีย

         วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นำโดยนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกระบือที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนทั้งหมดจำนวน 106 ตัว พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคคอบวม แนะนำหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพหรือระบบ Biosecurity เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง