ปศอ.หนองหญ้าไซ มอบกระบือให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

         วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ นำโดย นายปราสาท ศรีโมรา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบกระบือเพศเมีย ให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 30 ตัว ณ บ้านแจงงาม หมู่ 4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ