ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ตรวจสอบห้องเย็น

        วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง โดยนายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
          1. พงษ์ ห้องเย็น
          2. เค เค ไก่สด
          3. แฮปปี้ฟาร์ม 1 (ด่านช้าง)
          4. แฮปปี้ฟาร์ม 2 (ด่านช้าง)
          5. เจ๊ดา ค้าส่ง
          6. เจ๊เต็ม หมูสด
          7. บูมห้องเย็น
          8. พจน์ ปลาทู
          ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง