ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

ตรวจสอบห้องเย็น

        วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี สำนักงานพานิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงอำเภอเดิมบางนางบวช สถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท สไมล์บีฟ จำกัด ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช