ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสอบห้องเย็น

         วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
          1. แฮปปี้ฟาร์ม โพธิ์พระยา
          2. บ.สหมิตร โฟเซ่น ฟู๊ด จำกัด
          3. ไทยฟู๊ดส์ ไผ่ขวาง
          4. เบทาโกร สุพรรณบุรี
          5. แฮปปี้ ฟาร์มสำนักงานใหญ่
          6. ไทยฟู๊ด ตลาดเจเจศรีบัวบาน
          7. ซุปเปอร์หมู
          ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี