ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า

ตรวจสอบห้องเย็น

          วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า โดยนายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางปลาม้าและสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์และตู้แช่จำหน่ายปลีก-ส่ง ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
          1. ห้องเย็นปลาทู
          2. ร้านอุ๊ หมูหมู
          3. ร้านสมบัติหมูสด
          4. ร้านน้องขวัญข้าว
          5. ร้านรวยทรัพย์หมูสด
          ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า