ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

ตรวจสอบห้องเย็น

          วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง โดยนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประมงอำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
          1. โลตัส go fresh (บางลี่)
          2. ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต
          3. แฮปปี้ฟาร์ม
          4. เบล ไก่สด (บางลี่)
          5. เบล ไก่สด (แยกบางสาม)
          6. เพิ่มทรัพย์ฟาร์ม
          ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง