ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

        วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ โรงฆ่าสุกร จำนวน 1 แห่ง และ โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 2 แห่ง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง