ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามนิเทศงานและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

ติดตามนิเทศงาน

         วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามนิเทศงานการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) และตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ ประจำ 2566 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า โดยมีนายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ รับการนิเทศและให้ข้อมูล

               จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปปฏิบัติงานต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ รับการนิเทศงานและให้ข้อมูลประกอบการนิเทศและตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีในครั้งนี้

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์