ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง