ตรวจท้องกระบือ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง

ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

          วันที่ 13 - 14 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองและองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามการตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์ของกระบือที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในกลุ่มธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง