โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พื้นที่ ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติงานโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวไม่มีเจ้าของ ณ วัดอู่ยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
          1. ให้บริการผ่าทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็น
               - สุนัข จำนวน 7 ตัว
               - แมวจำนวน 13 ตัว
                  รวมทั้งสิ้น 20 ตัว
          2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว
              - สุนัข จำนวน 7 ตัว
              - แมว จำนวน 13 ตัว
                 รวมทั้งสิ้น 20 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี