สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร

ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

          วันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ในการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์