สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

         วันที่ 14 - 18 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสด ห้องเย็นและร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ในการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี