การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ อ.สามชุก

เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

          วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการสอบสวนโรค กรณีพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ โดยเก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกส่งตรวจ ทำบันทึกสั่งกัก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติเพิ่มเติม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก