ตรวจสุขภาพโคขุนและเก็บข้อมูลภายในฟาร์ม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขุนโคนำเข้า

ตรวจสุขภาพโค

             วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ นำทีมตรวจสุขภาพโคขุนจากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตรวจสุขภาพโคขุน ตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขุนโคนำเข้า โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลฟาร์ม ประเมินค่าดัชนีที่สำคัญต่างๆ ของฟาร์ม เก็บตัวอย่างอุจจาระและสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดโคขุน ในพื้นที่ ม.8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จำนวนเกษตรกร 4 ราย วัวขุน 20 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์