โครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล รอบที่ 2/2566 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่มในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ ตามโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลาสเซิล รอบที่ 2/2566 จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ยุทธศักดิ์ฟาร์ม ต.ดอนกำยาน โสรญาฟาร์ม ต.ศาลาขาว และธนวรศักดิ์ ต.สนามคลี ฟาร์มละ 20 ตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี