ตรวจติดตามร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และเฝ้าระวังการลักลอบขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต พื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ตรวจร้านขายอาหารสัตว์

              วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ และเฝ้าระวังการลักลอบขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 10 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่พบร้านที่มีการลักลอบขายยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ