ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.สามชุก อ.สามชุก

ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่

          วันที่ 4 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอสามชุก เทศบาลตำบลสามชุก กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ต.สามชุก ดำเนินการออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบการยื่นขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางคู่มือและหลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ณ สนามชนไก่ แม่เลี้ยง ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก